PROFIL SEKOLAH

1. Nama Sekolah     : SD Hj. Isriati Baiturrahman 2

2. Alamat                   : Jl. Abdulrahman Saleh No. 285

Tanah                          : Milik Yayasan

Gedung                       : Milik Yayasan

Daya Listrik                : 85.000 Watt

Status                          : Swasta Akreditasi A (Nilai 98)

NPSN                            : 20337656

Data Kepala Sekolah

  • Nama                   : Drs. H. Musadat, M.Pd
  • NIPY                     : 04027
  • Alamat Rumah  : Jomblang Legok Candisari Semarang
  • Pendidikan         : S2 Unnes 2015
  • Masa Jabatan     : Tahun 2020 – 2024